UK

Missionsfond

Missionsfonden


Du kan støtte Kongens Folk gennem Missionsfonden på følgende måder:

 

Indbetaling på girokort
Indbetal til girokonto: 613-9450 og påfør navn og adresse og personnummer i feltet:
'Indbetaler' for den person der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb.

 

Skriv "5390 - Kongens Folk" i feltet: 'Evt. meddeleler vedr. betalingen'

 

Det indbetalte beløb vil automatisk blive opsummeret på og fremgå af årsopgørelser for det anførte personnummer.

 


Indbetaling via NetBank eller lignenede indbetalingskort
Angiv girokonto: 613-9450 som modtagers girokonto.

Kode 82 kan ikke bruges, benyt kode 01 eller 04 og skriv "5390 - Kongens Folk", samt personnummer for den person, der skal have skattefradrag for det indbetale beløb, i feltet: 'Meddelelse til modtager'

 

Det indbetale beløb vil automatisk blive opsummeret på og fremgå af årsopgørelsen for det anførte personnummer.

 


Kontooverførsel
Udfør en kontooverførsel til Missionsfondens bankkonto
Reg. nr.: 9570
Konto: 06139450

 

Skriv "5390 - Kongens Folk", samt personnummer for den person, der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb, i feltet: 'Meddelelse til modtager'

 

Det indbetalte beløb vil automatisk blie opsummeret på og fremgå af årsopgørelsen for det anførte personnummer.

 


Indbetaling gennem Betalingservice
Missionsfonden er tilsluttet BetalingsService og kan tilbyde automatiske månedlige træk fra din bankkonto til "5390 - Kongens Folk"

 

Hvis du allerede kender dit givernummer i Missionsfonden, kan du klikke her for online tilmelding til BetalingsService.

 

I modsat fald, skal du kontakte Missionsfonden for at få oplyst eller tildelt et givernummer. En ordning kan træde i kraft første primo måned efter registrering i BetalingsService og når betalingen fremgår af din betalingsoversigt.

KONGEN

Jesus Kristus er Kongen
Jesus Kristus, Guds søn, er ubestridt konge i al evighed.


VIDNESBYRD

Læs om hvordan Jesus har sat dem fri og hvordan de fandt fred og glæde og fik mod på livet igen.


FOTOGALLERI

Her kan du se billeder fra forskellige begivenheder der har været i Kongens Folk.