UK

Kongens Folk

Kongen


Jesus Kristus er Kongen

VisionenJesus Kristus, Guds søn, er ubestridt konge i al evighed. Han kom til denne verden som et lille barn og blev hyldet som konge helt fra starten. Hans samtidige forventede, at han skulle lede Israel i en svær tid under romersk herredømme. Jesus vidste, at romerne ikke var vores virkelige fjende, men at det er synden i os, som har magt til at føre os i evig fortabelse. Kun døden kan betale for vores synd i forhold til Gud.

Jesus døde frivilligt for os og betalte for os med sit eget liv. Da han havde betalt, kunne Gud igen oprejse ham fra døden fordi han selv var ren. Jesus opstod som sejrende og triumferende Konge.



Gud rejste ham i magt og herlighed. Han fik al magten og hvert knæ i himlen, på jorden og under jorden skal bøje sig for ham og bekende, at Jesus Kristus er herre. Gud satte ham over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og ethvert navn, som kan nævnes, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende, alt er lagt under hans fødder.

Verdens-herredømmet er nu vor Herres og han skal være konge i evighedernes evigheder.


2. Mos. 15:18
Herren er konge i al evighed .

Ef. 1:20-22
Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken .

Fil. 2:10-11
For at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

Åb. 11:15
Den syvende engel blæste i sin basun. Da lød der høje røster i himlen, som sagde: Verdensherredømmet er nu vor Herres og hans salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder.

KENDER DU GUD?

Gud har taget imod dig, men har du taget imod Ham?
Hvis Gud findes, hvordan kan det så være at ...?


ET FOLK MED VISIONER

En samling radikale kristne, som, på alle måder, tilstræber at efterfølge Jesus Kristus i livsstil og handlinger.


VI STØTTER ISRAEL

Vi støtter Israel, som Gud har indgået en pagt med, hvor igennem han vil bringe frelse til hele verden.