UK

Vi støtter Israel

Ja, vi støtter Israel!


Først og fremmest har Gud indgået en pagt med Israel, hvorigennem han vil bringe frelse til hele verden. Årsagen til denne pagt var ikke at Israel skulle have en anledning til at ophøje sig over andre folk på jorden, men at Jesus skulle fødes i en udvalgt slægt.

Vi ved udmærket godt at det er meget upopulært at have denne holdning. Vi har overvejet det længe og er nået frem til vores beslutning om at støtte Israel, velvidende at ikke alt hvad de foretager sig er perfekt, for det er det jo ikke – det er der vel heller ikke nogen, der med rette kan sige om sig selv.

Israel har altid været forfulgt, og som vi alle ved blev ca. 6 millioner af dem udryddede under 2. verdenskrig (det er mere end hele Danmarks befolkning). Efter krigen blev en gruppe lande enige om at give jøderne deres nuværende landområde tilbage, som i øvrigt slet ikke var under arabisk herredømme den gang i 1948. Området var et ødelagt og udpint landområde, som var endt under engelsk kontrol. Efterfølgende har en del arabiske lande og politiske grupper effektivt påvirket vesten til at vende sig bort fra Israel. Bemærk venligst at det er de muslimske arabere, der vil udslette Israel og ikke omvendt.

Alt det der foregår i Mellemøsten er i øvrigt forudsagt i detaljer i Bibelen, så vi er ikke spor overraskede. Uden at jeg her vil tage stilling for eller imod nogle af parterne, så er krig ondt og ubarmhjertigt, og uskyldige vil altid blive ramt, særligt når man bevidst skyder tusinder af raketter ind over civile beboelser og derefter selv gemmer sig blandt civile.

Israel har ikke ret til at angribe, men de må naturligvis have frihed til at forsvare sig mod dem, der angriber dem, præcis som alle andre lande. Her ser det desværre ud som om de er de eneste i denne verden, som ikke har denne ret!

For os at se, er der tale om nogle meget selviske og uforskammede mennesker, som ikke er voksne nok til at enes om de simpleste ting uden at bruge vold og trusler og uden at bagtale andre og bevidst lyve og fordreje sandheden til egen fordel!

Stop de hysteriske krigshandlinger. Sæt jer ned og tal sammen i gensidig respekt!

KENDER DU GUD?

Gud har taget imod dig, men har du taget imod Ham?
Hvis Gud findes, hvordan kan det så være at ...?


ET FOLK MED VISIONER

En samling radikale kristne, som, på alle måder, tilstræber at efterfølge Jesus Kristus i livsstil og handlinger.


VIDNESBYRD

Læs om hvordan Jesus har sat dem fri og hvordan de fandt fred og glæde og fik mod på livet igen.